Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. november 30., Szerda - Brüsszel

14. Az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése

Mikołaj Dowgielewicz (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ilda Figueiredo, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barry Madlener, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Constance Le Grip aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan és Bogusław Sonik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Olli Rehn és Mikołaj Dowgielewicz.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat