Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 30 d. - Briuselis

14. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. gruodžio 8–9 d.) (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. gruodžio 8–9 d.)

Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Paulo Rangel PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ilda Figueiredo pateiktą klausimą), Martin Schulz S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Barry Madlener pateiktą klausimą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Derk Jan Eppink pateiktą klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu ir Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Barry Madlener, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Constance Le Grip (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Barry Madlener pateiktą klausimą), Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Olli Rehn ir Mikołaj Dowgielewicz.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika