Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 noiembrie 2011 - Bruxelles

14. Pregătirea reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ilda Figueiredo, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Barry Madlener, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, şi Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Barry Madlener, neafiliat, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Constance Le Grip care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan şi Bogusław Sonik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Olli Rehn şi Mikołaj Dowgielewicz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate