Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 30. november 2011 - Bruselj

14. Priprava zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ilda Figueiredo, Martin Schulz v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Barry Madlener, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Derk Jan Eppink, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Constance Le Grip, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan in Bogusław Sonik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Olli Rehn in Mikołaj Dowgielewicz.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov