Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2191(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0389/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0539

Protokol
Onsdag den 30. november 2011 - Bruxelles

15. Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse *** - Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Betænkning om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union [2011/2191(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda forelagde sine betænkninger.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Mikołaj Dowgielewicz (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen).

Talere: Göran Färm (ordfører for udtalelse fra BUDG), Rafał Trzaskowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle og Daniel Caspary.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan og Csaba Sógor.

Štefan Füle tog ordet.

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

Mikołaj Dowgielewicz tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 1.12.2011 og punkt 6.20 i protokollen af 1.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik