Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2191(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0389/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0539

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel

15. Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin *** - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi [2011/2191(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda esitteli laatimansa mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Mikołaj Dowgielewicz (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen).

Puheenvuorot: Göran Färm (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rafał Trzaskowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle ja Daniel Caspary.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Mikołaj Dowgielewicz käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.19 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.20.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö