Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2191(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0389/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0539

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel

15. Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning *** - Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Betänkande om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen [2011/2191(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda redogjorde för sina betänkanden.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Mikołaj Dowgielewicz (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Göran Färm (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Rafał Trzaskowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Bernd Posselt för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle och Daniel Caspary.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan och Csaba Sógor.

Talare: Štefan Füle.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Mikołaj Dowgielewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.19 i protokollet av den 1.12.2011 och punkt 6.20 i protokollet av den 1.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy