Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2071(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0384/2011

Ingivna texter :

A7-0384/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 16
CRE 30/11/2011 - 16

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0542

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel

16. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken [2011/2071(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: László Surján (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bernadette Vergnaud (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Michael Theurer (föredragande av yttrande från utskottet REGI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rafał Trzaskowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Marije Cornelissen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch och Roberto Gualtieri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer och Othmar Karas.

Talare: Olli Rehn, Jacek Dominik och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.24 i protokollet av den 1.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy