Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0401/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0533

Protokol
Onsdag den 30. november 2011 - Bruxelles

17. Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – ledsageforanstaltningerne for bananer ***III - Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III - Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III - Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***III (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier. [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordførere: Kinga Gál og Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Gay Mitchell (A7-0402/2011

Alejo Vidal-Quadras, formand for Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget, tog ordet.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler og Gay Mitchell forelagde deres betænkninger.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Maurice Ponga for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen og Krzysztof Lisek

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska og Patrice Tirolien.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell og Alejo Vidal-Quadras.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 1.12.2011, punkt 6.14 i protokollen af 1.12.2011, punkt 6.15 i protokollen af 1.12.2011 og punkt 6.16 i protokollen af 1.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik