Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0059(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0401/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0533

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel

17. Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet ***III - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen ***III - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***III - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***III (keskustelu)
CRE

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtaja Alejo Vidal-Quadras käytti puheenvuoron.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler ja Gay Mitchell esittelivät laatimansa mietinnöt.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Krzysztof Lisek.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska ja Patrice Tirolien.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell ja Alejo Vidal-Quadras.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.13, istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.14, istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.15 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö