Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0401/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0533

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel

17. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Medföredragande: Kinga Gál och Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Talare: Alejo Vidal-Quadras, ordförande för delegationen till förlikningskommittén.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler och Gay Mitchell redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen och Krzysztof Lisek.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska och Patrice Tirolien.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell och Alejo Vidal-Quadras.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 1.12.2011, punkt 6.14 i protokollet av den 1.12.2011, punkt 6.15 i protokollet av den 1.12.2011 och punkt 6.16 i protokollet av den 1.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy