Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0576/2011

Внесени текстове :

B7-0576/2011

Разисквания :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0543

Протокол
Сряда, 30 ноември 2011 г. - Брюксел

18. Форум по въпросите на единния пазар (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Форум по въпросите на единния пазар

John Dalli (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos и Edvard Kožušník.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski и Othmar Karas.

Изказаха се: John Dalli и Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab и Constance Le Grip, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt и Louis Grech, от името на групата S&D, Diana Wallis и Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, относно резултатите от Форума по въпросите на единния пазар (B7-0576/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.25 от протокола от 1.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност