Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2900(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0576/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0576/2011

Keskustelut :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0543

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel

18. Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Sisämarkkinafoorumi

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos ja Edvard Kožušník.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: John Dalli ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab ja Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt ja Louis Grech S&D-ryhmän puolesta, Diana Wallis ja Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta sisämarkkinafoorumin tuloksista (B7-0576/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.25.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö