Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2900(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0576/2011

Ingediende teksten :

B7-0576/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0543

Notulen
Woensdag 30 november 2011 - Brussel

18. Forum voor de interne markt (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Forum voor de interne markt

John Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos en Edvard Kožušník.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab en Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt en Louis Grech, namens de S&D-Fractie, Diana Wallis en Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, over het resultaat van het forum voor de interne markt (B7-0576/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.25 van de notulen van 1.12.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid