Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0576/2011

Ingivna texter :

B7-0576/2011

Debatter :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0543

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel

18. Forum för den inre marknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Forum för den inre marknaden

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos och Edvard Kožušník.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski och Othmar Karas.

Talare: John Dalli och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab och Constance Le Grip för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt och Louis Grech för S&D-gruppen, Diana Wallis och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, om resultaten från forumet för den inre marknaden (B7-0576/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.25 i protokollet av den 1.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy