Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Υποδοχή
 4.Δηλώσεις της Προεδρίας
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Viktor Uspaskich (συζήτηση)
 14.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) (συζήτηση)
 15.Συνθήκης Προσχώρησης: Συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας *** - Αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)
 17.Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες ***III - Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες ***III - Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***III - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***III (συζήτηση)
 18.Φόρουμ ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (49 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (243 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου