Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2011 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Tervitus
 4.Presidentuuri avaldused
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Tööplaan
 13.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (arutelu)
 14.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (8.–9. detsember 2011) (arutelu)
 15.Ühinemisleping: leping Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta *** - Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks (arutelu)
 16.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (arutelu)
 17.Arengukoostöö rahastamisvahend - banaanisektori kaasnevad meetmed ***III - Rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega ***III - Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas ***III - Arengukoostöö rahastamisvahend ***III (arutelu)
 18.Ühtse turu foorum (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (48 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Kohalolijate nimekiri (47 kb) 
 
Protokoll (204 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika