Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 30 november 2011 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Welkomstwoord
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling Parlement
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Ingekomen stukken
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (debat)
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) (debat)
 15.Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** - Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (debat)
 16.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
 17.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III - Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III - Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (debat)
 18.Forum voor de interne markt (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (178 kb) Presentielijst (48 kb) 
 
Notulen (181 kb) Presentielijst (47 kb) 
 
Notulen (214 kb) Presentielijst (59 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid