Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 30 listopada 2011 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład Parlamentu
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Przesunięcie środków
 12.Porządek obrad
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (debata)
 14.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) (debata)
 15.Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** - Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)
 16.Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (debata)
 17.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III - Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (debata)
 18.Forum jednolitego rynku (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (173 kb) Lista obecności (48 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (47 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (60 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności