Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2011 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Oficiálne privítanie
 4.Vyhlásenia predsedníctva
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Predložené dokumenty
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Program práce
 13.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Viktora Uspaskicha (rozprava)
 14.Príprava zasadnutia Európskej rady (8. – 9. decembra 2011) (rozprava)
 15.Prístupová zmluva: Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky *** - Žiadosť Chorvátska o členstvo v Európskej únii (rozprava)
 16.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (rozprava)
 17.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce – sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov ***III - Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***III - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***III - Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***III (rozprava)
 18.Fórum o jednotnom trhu (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (48 kb) 
 
Zápisnica (213 kb) Prezenčná listina (47 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (60 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia