Index 
Jegyzőkönyv
PDF 219kWORD 213k
2011. november 30., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Köszöntés
 4.Az elnök nyilatkozatai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A Parlament tagjai
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 10.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Előirányzatok átcsoportosítása
 12.Ügyrend
 13.A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (vita)
 14.Az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése (vita)
 15.Csatlakozási szerződés: A Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés *** - Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelme (vita)
 16.A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter (vita)
 17.A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze - banánágazatra vonatkozó kísérőintézkedések ***III - Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása ***III - A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdításának finanszírozási eszköze ***III - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***III (vita)
 18.Az egységes piaci fórum (vita)
 19.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a jemeni emberijog-védők Amal Basa, Ezzadine el-Aszbahi és Tavako Karman által vezetett küldöttségét, amely a hivatalos karzaton foglal helyet.


4. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz múlt heti törökországi látogatásáról, és a közelmúltbeli egyiptomi és marokkói választásokról.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2011. október 21-i hatállyal érvényesnek tekinti Kent Johansson képviselői mandátumát.


6. A Parlament tagjai

Elie Hoarau írásban közölte, hogy 2012. január 4-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja képviselői helye megüresedését, és tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályt írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az "Egészségügy a növekedésért " című, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a felvonókés a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Átdolgozás) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és felügyeletére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Átdolgozás) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az egyszerű nyomástartó edények forgalomba hozatalával kapcsolatos tagállami jogszabályok harmonizálásáról (Átdolgozás) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatra az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről; valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás megkötéséről (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- A DEC 52/2011. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2011. évi általános költségvetéshez: a Tanács 2011. november 30-i álláspontja (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2011. évi általános költségvetéshez: a Tanács 2011. november 30-i álláspontja (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Tanács rendeletre irányuló javaslata a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

INTA, IMCO

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Unió tagállamaiban a hulladékgazdálkodásról szóló irányelv és egyéb kapcsolódó irányelvek alkalmazásával összefüggésben a petíciók benyújtói által felvetett kérdésekről (2011/2038(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Jelentés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: János Áder (A7-0339/2011)

- Jelentés az EKB 2010. évi éves jelentéséről (2011/2156(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Jelentés a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Jelentés a 2007/659/EK határozatnak az alkalmazási időtartam és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről (2011/2071(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Jelentés az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosításairól (2011/2174(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásaival az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2132(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Jelentés Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelméről (2011/2191(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2011/005 PT/ Norte-Centro Automotive” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország EGF/2009/019 FR/Renault referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IJelentés Kalinyingrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Jelentés a vámrendszer korszerűsítéséről (2011/2083(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Jelentés a Georgios Toussas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2011/2057(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2162(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Jelentés a Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2076(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2099(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a 25 év alatti munkavállalók érdekében történő intézkedések előmozdításáról (B7-0616/2011)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a parti ökoszisztéma védelmét szolgáló neptunhínár termesztéséről (B7-0617/2011)

utalva

illetékes :

ENVI

4) az egyeztetőbizottság

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012-es költségvetési eljárás - Egyeztetett dokumentum – Közös szöveg (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség

- ***III Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Jelentés a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Jelentés az egyeztetőbizottság által a 2012-es költségvetési eljárás keretében jóváhagyott közös szövegről (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadó: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke)

- (O-000304/2011) felteszi: Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias és Oreste Rossi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU globális válasza a HIV/AIDS-re (B7-0669/2011)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves és Raül Romeva i Rueda, a halakról mint közös javakról (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert és Cecilia Wikström, 2012-ről, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter és Andrea Zanoni, a vágási célból az Európai Unióban szállított állatok utaztatására vonatkozó nyolcórás határérték meghatározásáról (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro és Hannu Takkula, a „Sakk az iskolában” program európai uniós oktatási rendszerekbe való bevezetéséről (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro és Albert Deß, a juhfélék elektronikus azonosításáról (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella és Thomas Ulmer, a Down-kóros gyermekekről (0052/2011).


10. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2011. júliusi ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


11. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 37/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 43/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 44/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 46/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 47/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

°
° ° °

A költségvetési rendelet 24. cikke (4) bekezdésének a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően a költségvetési eljárásra alkalmazandó átmeneti intézkedésekről szóló együttes nyilatkozat 20. pontja szerinti értelmezésének megfelelően a Költségvetési Bizottság engedélyezte az Európai Bizottság DEC 49/2011. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a novemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 473.691/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Szerda

A Viktor Uspaskich mentelmi jogának és előjogainak fenntartására irányuló kérelemről szóló két Bernhard Rapkay-jelentésről (A7-0411/2011 és A7-0413/2011) szóló vita az eljárási szabályzat 7. cikkének (8) bekezdése értelmében első pontként szerepel a napirenden.

Csütörtök

Az EU HIV/AIDS-re adott globális válasza című szóbeli választ igénylő kérdésről szóló vitát (a PDOJ 59. pontja) a Bizottság ugyane témáról szóló nyilatkozata váltja fel.

A Luigi de Magistris parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről szóló Bernhard Rapkay-jelentés (A7-0412/2011) beillesztésre kerül a szavazások órájába.

A szavazások óráját 14.00-ig meghosszabbítják.

°
° ° °

Felszólal: Peter van Dalen az egyiptomi választásokról (Az elnök tudomásul veszi mondanivalóját) és Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Bernd Posselt a holnapi szavazások órájáról.

Az ügyrendet megállapítják.

(Az ülést 15.15-kor egy kiürítési gyakorlat miatt felfüggesztik, és 15.55-kor folytatják.)


13. A Viktor Uspaskich parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (vita)

Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről [2011/2162(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről [2011/2099(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Miután pontosította a Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről szóló jelentése (A7-0412/2011) kapcsán követendő eljárást, Bernhard Rapkay ismerteti jelentéseit.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Bernhard Rapkay, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.22. pont és 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.23. pont .


14. Az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésének előkészítése

Mikołaj Dowgielewicz (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ilda Figueiredo, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barry Madlener, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Constance Le Grip aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan és Bogusław Sonik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Olli Rehn és Mikołaj Dowgielewicz.

A vitát berekesztik.


15. Csatlakozási szerződés: A Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés *** - Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelme (vita)

Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről szóló tanácsi határozat tervezetéről [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Jelentés Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelméről [2011/2191(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda előterjeszti a jelentéseket.

ELNÖKÖL:
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU alelnök

Felszólal: Mikołaj Dowgielewicz (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja).

Felszólal: Göran Färm (a BUDG bizottság véleményének előadója), Rafał Trzaskowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle és Daniel Caspary.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan és Csaba Sógor.

Felszólal: Štefan Füle.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal: Mikołaj Dowgielewicz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.19. pont és 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.20. pont .


16. A gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről [2011/2071(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacek Dominik (a Tanács soros elnöke) és Olli Rehn (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: László Surján (a BUDG bizottság véleményének előadója), Olle Ludvigsson (az EMPL bizottság véleményének előadója), Bernadette Vergnaud (az IMCO bizottság véleményének előadója), Michael Theurer (a REGI bizottság véleményének előadója) aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (a CULT bizottság véleményének előadója), Rafał Trzaskowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Marije Cornelissen (a FEMM bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Carl Haglund, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

ELNÖKÖL:
Giles CHICHESTER alelnök

Felszólal: Bruno Gollnisch és Roberto Gualtieri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer és Othmar Karas.

Felszólal: Olli Rehn, Jacek Dominik és Pervenche Berès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.24. pont .


17. A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze - banánágazatra vonatkozó kísérőintézkedések ***III - Az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása ***III - A demokrácia és az emberi jogok világban történő előmozdításának finanszírozási eszköze ***III - A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze ***III (vita)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös tervezetéről [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] – Az egyeztetőbizottságba delegált európai parlamenti küldöttség. Előadó: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Az egyeztetőbizottságba delegált európai parlamenti küldöttség. Előadó: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Jelentés a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Az egyeztetőbizottságba delegált európai parlamenti küldöttség. Társelőadók: Kinga Gál és Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegéről [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Az egyeztetőbizottságba delegált európai parlamenti küldöttség. Előadó: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Felszólal: Alejo Vidal-Quadras, az egyeztetőbizottságba delegált küldöttség elnöke

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler és Gay Mitchell előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maurice Ponga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Krzysztof Lisek.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska és Patrice Tirolien.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell és Alejo Vidal-Quadras.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.13. pont , 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.14. pont , 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.15. pont és 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.16. pont .


18. Az egységes piaci fórum (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az egységes piaci fórum

John Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos és Edvard Kožušník.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski és Othmar Karas.

Felszólal: John Dalli és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab és Constance Le Grip, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt és Louis Grech, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Diana Wallis és Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egységes piaci fórum eredményéről (B7-0576/2011)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.12.1-i jegyzőkönyv 6.25. pont .


19. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz és Csaba Sógor.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 473.691/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat