Rodyklė 
Protokolas
PDF 231kWORD 214k
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Oficialus pasveikinimas
 4.Pirmininko pareiškimai
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
 8.Gauti dokumentai
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 11.Asignavimų perkėlimas
 12.Darbų programa
 13.Prašymas ginti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (diskusijos)
 14.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. gruodžio 8–9 d.) (diskusijos)
 15.Stojimo sutartis: Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo *** - Kroatijos paraiška tapti Europos Sąjungos nare (diskusijos)
 16.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras (diskusijos)
 17.Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Bananų sektoriaus papildomosios priemonės ***III - Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas ***III - Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė ***III - Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ***III (diskusijos)
 18.Bendrosios rinkos forumas (diskusijos)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Amal Basha, Ezzadine El Asbahi ir Tawako Karman vadovaujamos Jemeno žmogaus teisių gynėjų delegacijos narius.


4. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimus dėl savo vizito į Turkiją praėjusią savaitę ir dėl neseniai Egipte ir Maroke įvykusių rinkimų.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Kent Johansson įgaliojimus nuo 2011 m. spalio 21 d.


6. Parlamento sudėtis

Elie Hoarau raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2012 m. sausio 4 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atsakingas valstybės narės institucijas.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 – 2010/0257(COD)).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020m. (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftų ir lifto saugos įtaisų tiekimu rinkai , suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių supirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių supaprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008m. gruodžio 18d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo“ (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo sudarymo ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo sudarymo (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Pasiūlymas perkelti DEC 52/2011 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas. 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos pozicija (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas. 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos pozicija (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento „Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje“ (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

INTA, IMCO

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl klausimų, kuriuos peticijų pateikėjai iškėlė dėl Atliekų tvarkymo direktyvos ir su ja susijusių direktyvų taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse (2011/2038(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: János Áder (A7-0339/2011)

- Pranešimas dėl Europos centrinio banko (ECB) 2010 m. metinės ataskaitos (2011/2156(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl grąžintinos paramos ir finansų inžinerijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/659/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio ir sumažinto akcizo tarifo taikymo metinei kvotai (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro (2011/2071(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Pranešimas dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais (2011/2174(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (2011/2132(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Pranešimas dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare (2011/2191(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Rekomendacija dėl Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą projekto (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2009/019 FR/Renault“) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1931/2006 ir kuriuo Kaliningrado sritis ir konkretūs Lenkijos administraciniai rajonai įtraukiami kaip reikalavimus atitinkanti pasienio teritorija (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Pranešimas dėl muitinių modernizavimo (2011/2083(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011, III skirsnis – Komisija (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgio Tousso imunitetą (2011/2057(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (2011/2162(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Luigi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (2011/2076(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (2011/2099(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų jaunesniems kaip 25 metų darbuotojams padėti, skatinimo (B7-0616/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poseidonijų auginimo siekiant apsaugoti pakrančių ekosistemą (B7-0617/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

4) Taikinimo komiteto:

- Taikinimo komiteto patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos bendras tekstas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendras tekstas (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendras tekstas (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendras tekstas (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012 m. biudžeto procedūra. Taikinimo dokumentas. bendras tekstas (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) Parlamento delegacijos Taikinimo komitete:

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos bendro teksto dėl reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006, nustatantį bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendro teksto (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėja: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Pranešimas dėl Taikinimo komiteto vykdant 2012 m. biudžeto sudarymo procedūrą patvirtinto bendro teksto 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- klausimas (O-000304/2011), kurį pateikė Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias ir Oreste Rossi ENVI komiteto vardu Komisijai: ES visuotinės kovos su ŽIV/AIDS priemonės (B7-0669/2011)

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves ir Raül Romeva i Rueda – dėl žuvų kaip visuotinės gėrybės (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert ir Cecilia Wikström – dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012) (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter ir Andrea Zanoni – dėl ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams, nustatymo (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro ir Hannu Takkula – dėl programos „Šachmatai mokykloje“ įgyvendinimo Europos Sąjungos švietimo sistemose (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro ir Albert Deß – dėl elektroninio avių identifikavimo (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella ir Thomas Ulmer – dėl Dauno sindromu sergančių vaikų (0052/2011).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2011 m. liepos mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


11. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis antrosios lapkričio mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 473.691/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 8 dalimi, diskusijos dėl dviejų Bernhard Rapkay pranešimų dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (A7-0411/2011 ir A7-0413/2011) įrašytos į darbotvarkę kaip pirmosios diskusijos.

Ketvirtadienis

Diskusijos dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, dėl ES visuotinės kovos su ŽIV/AIDS priemonių (darbotvarkės projekto 59 punktas), keičiamos Komisijos pareiškimu tuo pačiu klausimu.

Bernhard Rapkay pranešimas dėl prašymo ginti Parlamento nario Liugi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (A7-0412/2011) įrašytas į balsuoti skirtą laiką.

Balsuoti skirtas laikas pratęstas iki 14 valandos.

°
° ° °

Kalbėjo: Peter van Dalen – dėl rinkimų Egipte (Pirmininkas pasižymėjo jo žodžius), o dėl rytdienos balsuoti skirto laiko – Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Bernd Posselt.

Darbų programa patvirtinta.

(Posėdis sustabdytas 15.15 val. dėl evakuacijos pratybų ir atnaujintas 15.55 val.)


13. Prašymas ginti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho imunitetą (diskusijos)

Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas [2011/2162(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas [2011/2099(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Nurodęs procedūrą dėl savo pranešimo dėl prašymo ginti Luigi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (A7-0412/2011), Bernhard Rapkay pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu ir Bernhard Rapkay S&D frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.22 protokolo 1.12.2011 ir punktas 6.23 protokolo 1.12.2011.


14. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. gruodžio 8–9 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2011 m. gruodžio 8–9 d.)

Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Paulo Rangel PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ilda Figueiredo pateiktą klausimą), Martin Schulz S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Barry Madlener pateiktą klausimą), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Derk Jan Eppink pateiktą klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu ir Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Barry Madlener, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Constance Le Grip (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Barry Madlener pateiktą klausimą), Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Olli Rehn ir Mikołaj Dowgielewicz.

Diskusijos baigtos.


15. Stojimo sutartis: Sutartis dėl Kroatijos Respublikos stojimo *** - Kroatijos paraiška tapti Europos Sąjungos nare (diskusijos)

Rekomendacija dėl Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą projekto [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Pranešimas dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare [2011/2191(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Göran Färm (BUDG komiteto nuomonės referentas), Rafał Trzaskowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andrew Henry William Brons, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle ir Daniel Caspary.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Štefan Füle.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mikołaj Dowgielewicz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.19 protokolo 1.12.2011 ir punktas 6.20 protokolo 1.12.2011.


16. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro [2011/2071(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Jacek Dominik (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: László Surján (BUDG komiteto nuomonės referentas), Olle Ludvigsson (EMPL komiteto nuomonės referentas), Bernadette Vergnaud (IMCO komiteto nuomonės referentė), Michael Theurer (REGI komiteto nuomonės referentas) (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), Hannu Takkula (CULT komiteto nuomonės referentas), Rafał Trzaskowski (AFCO komiteto nuomonės referentas), Marije Cornelissen (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Carl Haglund ALDE frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bruno Gollnisch ir Roberto Gualtieri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer ir Othmar Karas.

Kalbėjo: Olli Rehn, Jacek Dominik ir Pervenche Berès.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.24 protokolo 1.12.2011.


17. Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Bananų sektoriaus papildomosios priemonės ***III - Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas ***III - Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė ***III - Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ***III (diskusijos)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos bendro teksto dėl reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006, nustatantį bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendro teksto [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjos: Kinga Gál ir Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Kalbėjo Alejo Vidal-Quadras, Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pirmininkas.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler ir Gay Mitchell pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maurice Ponga PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu ir Krzysztof Lisek.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska ir Patrice Tirolien.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell ir Alejo Vidal-Quadras.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 1.12.2011, punktas 6.14 protokolo 1.12.2011, punktas 6.15 protokolo 1.12.2011 ir punktas 6.16 protokolo 1.12.2011.


18. Bendrosios rinkos forumas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos forumas

John Dalli (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Cristian Silviu Buşoi ALDE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos ir Edvard Kožušník.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski ir Othmar Karas.

Kalbėjo: John Dalli ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab ir Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt ir Louis Grech S&D frakcijos vardu, Diana Wallis ir Cristian Silviu Buşoi ALDE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Bendrosios rinkos forumo rezultatų (B7-0576/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.25 protokolo 1.12.2011.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz ir Csaba Sógor.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 473.691/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika