Indiċi 
Minuti
PDF 220kWORD 218k
L-Erbgħa, 30 ta' Novembru 2011 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Merħba
 4.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja
 8.Dokumenti mressqa
 9.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 10.Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (dibattitu)
 14.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011) (dibattitu)
 15.It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja *** - L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 16.Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (dibattitu)
 17.Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana ***III - Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati ***III - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***III - Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***III (dibattitu)
 18.Forum tas-Suq Uniku (dibattitu)
 19.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.00.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


3. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem mill-Jemen, immexxija minn Amal Basha, Ezzadine El Asbahi u Tawako Karman, li ħadu posthom fil-gallerija.


4. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel xi dikjarazzjonijiet dwar iż-żjara tiegħu fit-Turkija l-ġimgħa li għaddiet, u l-elezzjonijiet li għadhom kif saru fl-Eġittu u fil-Marokk.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament approva l-mandat ta' Kent Johansson li jiddekorri mill-21 ta' Ottubru 2011.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

Elie Hoarau avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 4 ta' Jannar 2012.

B'konformità mal-Artikolu 4(1) u (3), tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota li s-siġġu tiegħu tbattal b'seħħ minn din id-data u informa b'dan lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.


7. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-att li ġej, adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġat l-iżvilupp ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

BUDG, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu [l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu] (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI, IMCO

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-disponibbiltà fis-suq ta' lifts u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti ta' kejl (Riformolazzjoni) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta' splużivi ċivili (Riformolazzjoni) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mad-disponibilità fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi (Riformulazzjoni) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (Riformulazzjoni) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fis-suq tat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (Riformulazzjoni) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazjzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Riformulazzjoni) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformolazzjoni) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (Riformolazzjoni) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti. (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

ENVI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1300/2008 tat-18ta'Diċembru2008 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-istokk ta’ aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fil-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha bħala t-tieni parti, l-Islanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba’ parti; u dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Anċillari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala l-ewwel parti, l-Islanda, bħala t-tieni parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala t-tielet parti, dwar l-applikazzjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala t-tieni parti, l-Islanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba’ parti (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

irreferut

responsabbli:

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 52/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill: Kooperazzjoni Amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

INTA, IMCO

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b’rabta mal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta’ direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (2011/2038(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010 (2011/2156(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà [Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima] (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 fir-rigward tal-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi (2011/2071(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura rigward Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (2011/2174(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (2011/2132(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (2011/2191(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive mill-Portugall) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1931/2006 rigward l-inklużjoni taż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki fiż-żona eliġibbli tal-fruntiera (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Rapport dwar il-modernizzazzjoni tad-dwana (2011/2083(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris (2011/2076(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' interventi għall-ħaddiema taħt l-età ta' 25 sena (B7-0616/2011)

irreferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kultivazzjoni tal-posidonja biex tiġi protetta l-ekosistema tal-kosti (B7-0617/2011)

irreferut

responsabbli:

ENVI

4) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni: Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Proċedura baġitarja 2012 - Dokument ta’ konċiljazzjoni - test konġunt (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) mid-Delegazzjoni Parlamentari fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- ***III Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura)

- (O-000304/2011) imressqa minn Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias u Oreste Rossi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Ir-risposta globali tal-UE għall-HIV/AIDS (B7-0669/2011)

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves u Raül Romeva i Rueda, dwar il-ħut bħala ġid komuni (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert u Cecilia Wikström, dwar is-Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet fl-2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter u Andrea Zanoni, dwar l-istabbiliment ta' limitu massimu ta' 8 sigħat ta' vvjaġġar għall-bhejjem li jiġu ttrasportati fl-Unjoni Ewropea biex jittieħdu għall-qatla (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro u Hannu Takkula, dwar l-introduzzjoni tal-programm “Ċess fl-Iskola” fis-sistemi edukattivi tal-Unjoni Ewropea (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro u Albert Deß, dwar l-identifikazzjoni elettronika tan-ngħaġ (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella u Thomas Ulmer, dwar tfal bis-sindromu Down (0052/2011).


10. Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Lulju 2011 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


11. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Novembru II (PE 473.691/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

L-Erbgħa

Id-dibattitu dwar żewġ rapporti ta' Bernhard Rapkay dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 u A7-0413/2011) tniżżel bħala l-ewwel dibattitu tal-aġenda, b'konformità mal-Artikolu 7(8) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Ħamis

Id-dibattitu dwar il-mistoqsija orali dwar Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (punt 59 tal-abbozz definittiv tal-aġenda) ġie sostitwit b'dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istess suġġett.

Ir-rapport ta' Bernhard Rapkay dwar it-Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (A7-0412/2011) tniżżel għal waqt il-ħin tal-votazzjonijiet.

Il-ħin tal-votazzjonijiet ġie estiż sas-14.00.

°
° ° °

Tkellmu Peter van Dalen dwar l-elezzjonijiet fl-Eġittu (il-President ħa nota tal-intervent tiegħu) u, dwar il-ħin tal-votazzjonijiet tal-ġurnata sussegwenti, Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Bernd Posselt.

Hekk ġie stabbilit l-ordni tal-ħidma.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta minħabba eżerċizzju ta' evakwazzjoni: 15.15. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.55.)


13. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (dibattitu)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità tas-Sur Viktor Uspaskich [2011/2162(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tas-Sur Viktor Uspaskich [2011/2099(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Wara li ppreċiża l-proċedura rigward ir-rapport tiegħu dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris (A7-0412/2011), Bernhard Rapkay ippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellmu Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, u Bernhard Rapkay f'isem il-Grupp S&D.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.22 tal- Minuti ta' 1.12.2011 u punt 6.23 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


14. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Paulo Rangel f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ilda Figueiredo, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Barry Madlener, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Derk Jan Eppink, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Barry Madlener Membru mhux affiljat, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Constance Le Grip li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan u Bogusław Sonik.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu Olli Rehn u Mikołaj Dowgielewicz.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja *** - L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir Membru tal-Unjoni Ewropea [2011/2191(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda ppreżenta r-rapporti tiegħu.

PRESIDENZA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu Mikołaj Dowgielewicz (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Göran Färm (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Rafał Trzaskowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle u Daniel Caspary.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan u Csaba Sógor.

Tkellem Štefan Füle.

PRESIDENZA: László TŐKÉS
Viċi President

Tkellem Mikołaj Dowgielewicz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.19 tal- Minuti ta' 1.12.2011 u punt 6.20 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


16. Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (dibattitu)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi [2011/2071(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu Jacek Dominik (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu László Surján (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Olle Ludvigsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Bernadette Vergnaud (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Michael Theurer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI) li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Rafał Trzaskowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Marije Cornelissen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

PRESIDENZA: Giles CHICHESTER
Viċi President

Tkellmu Bruno Gollnisch u Roberto Gualtieri.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer u Othmar Karas.

Tkellmu Olli Rehn, Jacek Dominik u Pervenche Berès.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.24 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


17. Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana ***III - Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati ***III - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***III - Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***III (dibattitu)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011) .

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Korapporteurs: Kinga Gál u Barbara Lochbihler (A7-0404/2011).

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011).

Tkellmu Alejo Vidal-Quadras, president tad-delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler u Gay Mitchell ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Maurice Ponga f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Krzysztof Lisek.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska u Patrice Tirolien.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell u Alejo Vidal-Quadras.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.13 tal- Minuti ta' 1.12.2011, punt 6.14 tal- Minuti ta' 1.12.2011, punt 6.15 tal- Minuti ta' 1.12.2011 u punt 6.16 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


18. Forum tas-Suq Uniku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Forum tas-Suq Uniku

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Cristian Silviu Buşoi f'isem il-Grupp ALDE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos u Edvard Kožušník.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski u Othmar Karas.

Tkellmu John Dalli u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab u Constance Le Grip f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt u Louis Grech f'isem il-Grupp S&D, Diana Wallis u Cristian Silviu Buşoi f'isem il-Grupp ALDE, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Riżultat tal-Forum dwar is-Suq Uniku (B7-0576/2011)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.25 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


19. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz u Csaba Sógor.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 473.691/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza