Kazalo 
Zapisnik
PDF 204kWORD 210k
Sreda, 30. november 2011 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Dobrodošlica
 4.Izjave predsedujočega
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Sestava Parlamenta
 7.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 11.Prerazporeditev sredstev
 12.Razpored dela
 13.Zahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (razprava)
 14.Priprava zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011) (razprava)
 15.Pristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške *** - Prošnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (razprava)
 16.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (razprava)
 17.Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane ***III - Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***III - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***III - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***III (razprava)
 18.Forum o enotnem trgu (razprava)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.00.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji zagovornikov človekovih pravic iz Jemna, ki so jo vodili Amal Baša, Ezadine El Asbahi in Tavako Karman, ki je sejo spremljala na uradni tribuni.


4. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavi o svojem obisku v Turčiji v preteklem tednu in o nedavnih volitvah v Egiptu in Maroku.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil mandat Kenta Johanssona z veljavo od 21. oktobra 2011.


6. Sestava Parlamenta

Elie Hoarau je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 4. januarja 2012.

V skladu s členom 4(1) in (3) poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža od tega dne dalje in o tem obvestil pristojne nacionalne organe.


7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednji akt, sprejet po rednem zakonodajnem postopku (člen 74 poslovnika):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva potrošnikov 2014–2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

BUDG, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1060/2009 o bonitetnih agencijah (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti dvigal in varnostnih sestavnih delov za dvigala na trgu (Prenovitev) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti merilnih instrumentov na trgu (Prenovitev) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom (Prenovitev) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (Prenovitev) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Prenovitev) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu električne opreme, konstruirane za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Prenovitev) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu (Prenovitev) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (Prenovitev) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (Prenovitev) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog sklepa Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, ter o sklenitvi, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))

Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 52/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2011: stališče Sveta z dne 30. novembra 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2011: stališče Sveta z dne 30. novembra 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta: Upravno sodelovanje na področju trošarin (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

INTA, IMCO

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o vprašanjih vlagateljev peticij glede izvajanja direktive o ravnanju z odpadki in z njo povezanih direktiv v državah članicah Evropske unije (2011/2038(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: János Áder (A7-0339/2011)

- Poročilo o letnem poročilu ECB za 2010 (2011/2156(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2002/546/ES glede obdobja uporabe (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2007/659/ES v zvezi z obdobjem njene uporabe in letno kvoto, upravičeno do znižane trošarinske stopnje (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - Odbor REGI - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik (2011/2071(INI)) - Odbor ECON - Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Poročilo o spremembah poslovnika Evropskega parlamenta glede kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v primeru finančnih interesov in navzkrižja interesov (2011/2174(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Poročilo s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino (2011/2132(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Poročilo o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (2011/2191(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Priporočilo o osnutku Sklepa Sveta Evropske unije o sprejemu Republike Hrvaške v Evropsko unijo (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalska) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1931/2006 v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Poročilo o posodobitvi carine (2011/2083(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2011 za proračunsko leto 2011, Oddelek III – Evropska komisija (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Tusasu (Georgios Toussas) (2011/2057(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha (2011/2162(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa (2011/2076(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha (2011/2099(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 120 poslovnika)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o spodbujanju ukrepov za delavce, mlajše od 25 let (B7-0616/2011)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o gojenju pozejdonke za zaščito obalnega ekosistema (B7-0617/2011)

posredovano

pristojni :

ENVI

4) od Spravnega odbora

- Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Proračunski postopek 2012 - Dokument spravnega postopka – skupno besedilo (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) od delegacije Parlamenta pri Spravnem odboru

- ***III Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) – delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalka: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor v okviru proračunskega postopka za leto 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalca: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 115 poslovnika)

- (O-000304/2011), ki so ga postavili Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias in Oreste Rossi v imenu odbora ENVI Komisiji: Globalni odziv EU na virus HIV/AIDS (B7-0669/2011)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 123 poslovnika)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves in Raül Romeva i Rueda o ribah kot skupni dobrini (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert in Cecilia Wikström o letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter in Andrea Zanoni o določitvi največ 8-urne omejitve za prevoz živali za zakol v Evropski uniji (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro in Hannu Takkula o uvedbi programa „šah v šolah“ v izobraževalne sisteme v Evropski uniji (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro in Albert Deß o elektronski identifikaciji ovac (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella in Thomas Ulmer o otrocih z Downovim sindromom (0052/2011).


10. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim julijskim zasedanjem leta 2011.


11. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Odbor za proračun je v skladu s členom 24(4) Finančne uredbe, kakor jo razlaga točka 20 skupne izjave o prehodnih ukrepih, ki se v okviru proračunskega postopka uporabljajo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, odobril predlog Komisije za prerazporeditev sredstev DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo novembrsko delno zasedanje (PE 473.691/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Sreda

Razprava o dveh poročilih, ki jih je pripravil Bernhard Rapkay, o zahtevi za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (A7-0411/2011 in A7-0413/2011) je vpisana na dnevni red kot prva razprava v skladu s členom 7(8) poslovnika.

Četrtek

Razprava o vprašanju za ustni odgovor Globalni odziv EU na virus HIV/aids (točka 59 PDOJ) je nadomeščena z izjavo Komisije na isto temo.

Poročilo, ki ga je pripravil Bernhard Rapkay, z naslovom Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa (A7-0412/2011) je uvrščeno na čas glasovanja.

Čas glasovanja je podaljšan do 14.00 ure.

°
° ° °

Govorili so Peter van Dalen o volitvah v Egiptu (predsednik je to vzel na znanje) in o jutrišnjem času glasovanja Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Bernd Posselt.

S tem je bil določen razpored dela.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 15.15 zaradi evakuacijske vaje, se je nadaljevala ob 15.55.)


13. Zahteva za zaščito poslanske imunitete Viktorja Uspaskicha (razprava)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha [2011/2162(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha [2011/2099(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Potem ko je pojasnil postopek, povezan s poročilom o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa (A7-0412/2011), je Bernhard Rapkay predstavil poročili.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR, in Bernhard Rapkay v imenu skupine S&D.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.22 zapisnika z dne 1.12.2011 in točka 6.23 zapisnika z dne 1.12.2011.


14. Priprava zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ilda Figueiredo, Martin Schulz v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Barry Madlener, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Derk Jan Eppink, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Constance Le Grip, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan in Bogusław Sonik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Olli Rehn in Mikołaj Dowgielewicz.

Razprava se je zaključila.


15. Pristopna pogodba: pogodba o pristopu Republike Hrvaške *** - Prošnja Hrvaške za članstvo v Evropski uniji (razprava)

Priporočilo o osnutku Sklepa Sveta Evropske unije o sprejemu Republike Hrvaške v Evropsko unijo [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Poročilo o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji [2011/2191(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda je predstavil svoji poročili.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorila sta Mikołaj Dowgielewicz (predsedujoči Svetu) in Štefan Füle (član Komisije).

Govorili so Göran Färm (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Rafał Trzaskowski (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle in Daniel Caspary.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan in Csaba Sógor.

Govoril je Štefan Füle.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govoril je Mikołaj Dowgielewicz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.19 zapisnika z dne 1.12.2011 in točka 6.20 zapisnika z dne 1.12.2011.


16. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik [2011/2071(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès je predstavila poročilo.

Govorila sta Jacek Dominik (predsedujoči Svetu) in Olli Rehn (podpredsednik Komisije).

Govorili so László Surján (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Olle Ludvigsson (pripravljalec mnenja odbora EMPL), Bernadette Vergnaud (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Michael Theurer (pripravljalec mnenja odbora REGI) ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (pripravljalec mnenja odbora CULT), Rafał Trzaskowski (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Marije Cornelissen (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

PREDSEDSTVO: Giles CHICHESTER
podpredsednik

Govorila sta Bruno Gollnisch in Roberto Gualtieri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer in Othmar Karas.

Govorili so Olli Rehn, Jacek Dominik in Pervenche Berès.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.24 zapisnika z dne 1.12.2011.


17. Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja - spremljevalni ukrepi za banane ***III - Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***III - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***III - Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***III (razprava)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru. Poročevalec: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru. Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru. Soporočevalki: Kinga Gál in Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Poročilo o skupnem besedilu, ki ga je odobril Spravni odbor, o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru. Poročevalec: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Govoril je Alejo Vidal-Quadras, predsednik delegacije pri Spravnem odboru.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler in Gay Mitchell so predstavili svoja poročila.

Govoril je Štefan Füle (član Komisije).

Govorili so Maurice Ponga v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL, in Krzysztof Lisek.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska in Patrice Tirolien.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu in Czesław Adam Siekierski.

Govorili so Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell in Alejo Vidal-Quadras.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 1.12.2011, točka 6.14 zapisnika z dne 1.12.2011, točka 6.15 zapisnika z dne 1.12.2011 in točka 6.16 zapisnika z dne 1.12.2011.


18. Forum o enotnem trgu (razprava)

Izjava Komisije: Forum o enotnem trgu

John Dalli (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos in Edvard Kožušník.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski in Othmar Karas.

Govorila sta John Dalli in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab in Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt in Louis Grech v imenu skupine S&D, Diana Wallis in Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE o izidih foruma o enotnem trgu (B7-0576/2011)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.25 zapisnika z dne 1.12.2011.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz in Csaba Sógor.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 473.691/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov