Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy