Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2864(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0615/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0615/2011

Keskustelut :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0544

Pöytäkirja
Torstai 1. joulukuuta 2011 - Bryssel

2. EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Nessa Childers S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puheenvuorot: Adam Fronczak (neuvoston puheenjohtaja) ja John Dalli.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Nessa Childers S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta EU:n kokonaisvaltaisesta vastauksesta hiv/aids-ongelmaan EU:ssa ja naapurimaissa, komission tiedonannon (KOM(2009)0569) väliarviointi (B7-0615/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.26.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö