Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2864(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0615/2011

Teksty złożone :

B7-0615/2011

Debaty :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0544

Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela

2. Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Nessa Childers w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD i Diane Dodds, niezrzeszona.

Głos zabrali: Adam FronczakAdam Fronczak (urzędujący przewodniczący Rady) i John Dalli.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Nessa Childers w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, w sprawie reakcji UE na problem HIV/AIDS w UE i krajach sąsiadujących, śródokresowa ocena komunikatu Komisji COM(2009)569 (B7-0615/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.26 protokołu z dnia 1.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności