Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2864(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0615/2011

Ingivna texter :

B7-0615/2011

Debatter :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0544

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel

2. EU:s globala svar på hiv/aids (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: EU:s globala svar på hiv/aids

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Nessa Childers för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen och Diane Dodds, grupplös.

Talare: Adam Fronczak (rådets tjänstgörande ordförande) och John Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Nessa Childers för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen och Oreste Rossi för EFD-gruppen, om EU:s åtgärder för hiv/aids i EU och angränsande länder, halvtidsöversyn av kommissionens meddelande KOM(2009)0569 (B7-0615/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.26 i protokollet av den 1.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy