Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0361/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0361/2011

Συζήτηση :

PV 01/12/2011 - 3
CRE 01/12/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0530

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

3. Ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 [2011/2156(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Η Πρόεδρος καλωσορίζει τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi.

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Παρεμβαίνει ο Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Ildikó Gáll-Pelcz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, που απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Godfrey Bloom, Gay Mitchell και Paul Rübig, Άννυ Ποδηματά και Olle Ludvigsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mario Mauro, Elisa Ferreira και Proinsias De Rossa.

Παρεμβαίνουν οι Mario DraghiMario Draghi και Ramon Tremosa i Balcells.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου