Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2156(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0361/2011

Teksty złożone :

A7-0361/2011

Debaty :

PV 01/12/2011 - 3
CRE 01/12/2011 - 3

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0530

Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela

3. Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2010 [2011/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Przewodnicząca przywitała nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Ramon Tremosa i Balcells przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Mario Draghi (prezes Europejskiego Banku Centralnego).

Głos zabrał Gay Mitchell w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: George Sabin Cutaş w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ildikó Gáll-Pelcz, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, która odpowiedziała również na pytanie zadane zadane za pomocą niebieskiej kartki przez Godfreya Blooma, Gay Mitchell i Paul Rübig, Anni Podimata i Olle Ludvigsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mario Mauro, Elisa Ferreira i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Mario DraghiMario Draghi i Ramon Tremosa i Balcells.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 1.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności