Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2020(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0414/2011

Внесени текстове :

A7-0414/2011

Разисквания :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0521

Протокол
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел

4. Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект (разискване)
CRE

Доклад относно съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура за 2012 г. [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Francesca Balzani и José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Изказа се Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Francesca Balzani и José Manuel Fernandes представиха докладите.

Изказаха се: Jacek Dominik (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks и Claudio Morganti.

Изказа се Paul Rübig.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 1.12.2011.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност