Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2020(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0414/2011

Ingivna texter :

A7-0414/2011

Debatter :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0521

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel

4. Budgetförfarandet för 2012: gemensamt utkast (debatt)
CRE

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast inom ramen för budgetförfarandet för 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani och José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Talare: Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Francesca Balzani och José Manuel Fernandes redogjorde för betänkandet.

Talare: Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Giovanni La Via för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks och Claudio Morganti.

Talare: Paul Rübig.

Talare: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 1.12.2011.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy