Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2267(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0407/2011

Ingivna texter :

A7-0407/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.3
CRE 01/12/2011 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0522

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel

6.3. Förslag till ändringsbudget nr 6/2011: egna medel, integrerad havspolitik, Grekland, ESF, Palestina (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0522)

Efter omröstningen om betänkandena A7-0414/2011 och A7-0407/2011 meddelade talmannen följande:

"Jag anser att budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Budgetförfarandet för budgetåret 2012 kan därför anses avslutat, och jag förklarar därför att budgeten är slutgiltigt antagen."

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy