Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0211(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0383/2011

Ingediende teksten :

A7-0383/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0527

Notulen
Donderdag 1 december 2011 - Brussel

6.8. Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd [COM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0527)

Juridische mededeling - Privacybeleid