Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0531

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

6.12. Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου [2011/2088(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0531)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου