Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0212/2011

Ingivna texter :

A7-0212/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2011 - 6.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0536

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2011 - Bryssel

6.17. Statistikrapportering om varutransporter på väg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (omarbetning) [KOM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0536)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0536)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy