Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0398/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0398/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0537

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

6.18. Περιοχή του Καλίνινγκραντ και ορισμένοι πολωνικοί νομοί ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή [COM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (A7-0398/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0537)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0537)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου