Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel

7. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

zpráva Francesca Balzani a José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman a Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Kinga Gál a Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Daniel Hannan

zpráva Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

zpráva Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

doporučení Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Philip Claeys

zpráva Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo a Daniel Hannan

zpráva Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

zpráva Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Paul Murphy

Fórum o jednotném trhu - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris a Mitro Repo

Boj EU proti HIV/AIDS v celosvětovém měřítku - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy a Philip Claeys

Právní upozornění - Ochrana soukromí