Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2011 - Brüssel

7. Selgitused hääletuse kohta
CRE

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Daniel Hannan

Raport: Francesca Balzani ja José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Daniel Hannan

Raport: Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Soovitus: Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Philip Claeys

Raport: Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo ja Daniel Hannan

Raport: Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Raport: Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Paul Murphy

Ühtse turu foorum - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Mitro Repo

ELi üldine reaktsioon HIV/AIDSi probleemile - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy ja Philip Claeys

Õigusteave - Privaatsuspoliitika