Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 decembrie 2011 - Bruxelles

7. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Daniel Hannan

Raport Francesca Balzani şi José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Kinga Gál şi Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Daniel Hannan

Raport Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Recomandare Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Philip Claeys

Raport Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo şi Daniel Hannan

Raport Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Raport Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Paul Murphy

Forumul pieţei unice - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Mitro Repo

Lupta UE la nivel mondial împotriva HIV/SIDA - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy şi Philip Claeys

Aviz juridic - Politica de confidențialitate