Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel

9. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor ENVI

- Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

výbor DEVE

- Změna směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON

návrh změny jednacího řádu (článek 202 jedacího řádu)

výbor AFCO

- Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v legislativních postupech (2011/2298(REG))

- Změna článku 196 jednacího řádu ohledně ustanovení týkajících se plenárních zasedání, jež se vztahují na výbory (2011/2257(REG))

Právní upozornění - Ochrana soukromí