Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2011 - Brüssel

9. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

ENVI komisjon

- Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

DEVE komisjon

- Direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ja komisjoni direktiivi 2007/14/EÜ muutmine (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Kodukorra muutmise ettepanek (kodukorra artikkel 212)

AFCO komisjon

- Kodukorra artikli 70 (institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses) muutmine (2011/2298(REG))

- Kodukorra artikli 196 (täiskogu istungi läbiviimist reguleerivad sätted, mida kohaldatakse ka komisjonides) muutmine (2011/2257(REG))

Õigusteave - Privaatsuspoliitika