Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris - Brisele

9. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

ENVI komiteja

- Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

DEVE komiteja

- Grozījumi Direktīvā 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvā 2007/14/EK (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Reglamenta grozījuma priekšlikums (Reglamenta 202. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumi Reglamenta 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā (2011/2298(REG))

- Grozījumi Parlamenta Reglamenta 196. pantā par komitejas sanāksmēm piemērojamiem plenārsēdes noteikumiem (2011/2257(REG))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika