Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 december 2011 - Brussel

9. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie ENVI

- Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

Commissie DEVE

- Wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Voorstel tot wijziging van het Reglement (artikel 212 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (2011/2298(REG))

- Wijziging van artikel 196 van het Reglement betreffende bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen (2011/2257(REG)) .

Juridische mededeling - Privacybeleid