Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela

9. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja ENVI

- Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

komisja DEVE

- Zmiana dyrektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, oraz dyrektywy 2007/14/WE Komisji (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Propozycja zmian w Regulaminie (art. 202 Regulaminu)

komisja AFCO

- Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (2011/2298(REG))

- Zmiana art. 196 Regulaminu dotyczącego zastosowania przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji (2011/2257(REG))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności