Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 decembrie 2011 - Bruxelles

9. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

ENVI

- Operaţiuni ale personalului intern şi manipularea pieţei (abuzul de piaţă) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

DEVE

- Modificarea Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și modificarea Directivei 2007/14/CE a Comisiei (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: DEVE, AFET, EMPL, ECON

Propunere de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 202 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea articolului 70 din Regulamentul de procedură referitor la negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative (2011/2298(REG))

- Modificarea articolului 196 din Regulamentul Parlamentului European privind dispoziţiile referitoare la şedinţa plenară apicabile în comisii (2011/2257(REG))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate