Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel

9. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor ENVI

- Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

výbor DEVE

- Zmena a doplnenie smernice 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernice Komisie 2007/14/ES (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ECON

návrh na zmenu rokovacieho poriadku (čl. 202)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Modification de l'article 70 du Règlement sur les négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives (2011/2298(REG))

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Amendment of Rule 196 of Parliament's Rules of Procedure on provisions concerning plenary sittings applicable in committee (2011/2257(REG))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia