Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб (разискване)
 3.Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г. (разискване)
 4.Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект (разискване)
 5.Изявления на председателството
 6.Време за гласуване
  
6.1.Мобилизиране на инструмента за гъвкавост (гласуване)
  
6.2.Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект (гласуване)
  
6.3.Проект на коригиращ бюджет №6/2011: собствени средства, интегрирана морска политика, Гърция, ЕСФ, Палестина (гласуване)
  
6.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Заявление EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Португалия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Georgios Toussas (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Възстановима помощ и финансов инженеринг ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Финансовото управление за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (ЕФРР и ЕСФ) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.12.Справяне с преждевременното напускане на училище (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.13.Инструмент за финансиране на сътрудничеството за развитие - придружаващи мерки в сектора на бананите ***III (гласуване)
  
6.14.Създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни ***III (гласуване)
  
6.15.Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***III (гласуване)
  
6.16.Финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***III (гласуване)
  
6.17.Статистически справки при автомобилен превоз на товари ***I (гласуване)
  
6.18.Калининградска област и определени полски административни региони ***I (гласуване)
  
6.19.Договор за присъединяване: Договор за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз *** (гласуване)
  
6.20.Молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз (гласуване)
  
6.21.Изменение на Правилника за дейността във връзка с приемането на Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент по отношение на икономическите интереси и конфликтите на интереси (гласуване)
  
6.22.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (гласуване)
  
6.23.Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Viktor Uspaskich (гласуване)
  
6.24.Европейски семестър за координация на икономическите политики (гласуване)
  
6.25.Форум по въпросите на единния пазар (гласуване)
  
6.26.Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб (гласуване)
  
6.27.Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (гласуване)
  
6.28.Модернизиране на митническите услуги (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Решения относно някои документи
 10.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 11.Позиции на Съвета на първо четене
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (196 kb) Присъствен списък (56 kb)    Резултати от поименно гласуване (1754 kb) 
 
Протокол (213 kb) Присъствен списък (49 kb) Резултати от гласувания (225 kb) Резултати от поименно гласуване (867 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (492 kb) Резултати от поименно гласуване (1813 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност