Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.EU's globale reaktion på hiv/aids (forhandling)
 3.ECB's årsberetning for 2010 (forhandling)
 4.2012-budgetproceduren: fælles udkast (forhandling)
 5.Erklæringer fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet (afstemning)
  6.2.2012-budgetproceduren: fælles udkast (afstemning)
  6.3.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2011: egne indtægter, integreret havpolitik, Grækenland, ESF, Palæstina (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugal (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Anmodning om ophævelse af Georgios Toussas' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.6.Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.7.Tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.8.Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EFRU og ESF) ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.9.Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.10.Ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.11.ECB's årsberetning for 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.12.Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.13.Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – ledsageforanstaltningerne for bananer ***III (afstemning)
  6.14.Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III (afstemning)
  6.15.Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III (afstemning)
  6.16.Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***III (afstemning)
  6.17.Statistisk registrering af vejgodstrafikken ***I (afstemning)
  6.18.Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter ***I (afstemning)
  6.19.Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse *** (afstemning)
  6.20.Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (afstemning)
  6.21.Ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (afstemning)
  6.22.Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (afstemning)
  6.23.Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet (afstemning)
  6.24.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (afstemning)
  6.25.Forum for det indre marked (afstemning)
  6.26.EU's globale reaktion på hiv/aids (afstemning)
  6.27.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (afstemning)
  6.28.Modernisering af toldvæsenet (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 10.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 11.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste mødeperiode
 14.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (171 kb) Deltagerliste (56 kb)    Afstemning ved navneopråb (1754 kb) 
 
Protokol (174 kb) Deltagerliste (50 kb) Afstemningsresultater (202 kb) Afstemning ved navneopråb (899 kb) 
 
Protokol (223 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemningsresultater (450 kb) Afstemning ved navneopråb (1729 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik