Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2011 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.ELi üldine reaktsioon HIV/AIDSi probleemile (arutelu)
 3.Euroopa Keskpanga 2010. aasta aruanne (arutelu)
 4.2012. aasta eelarve menetlus: ühine tekst (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldused
 6.Hääletused
  6.1.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (hääletus)
  6.2.2012. aasta eelarve menetlus: ühine tekst (hääletus)
  6.3.Paranduseelarve projekt nr 6/2011: omavahendid, integreeritud merenduspoliitika, Kreeka, ESF, Palestiina (hääletus)
  6.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.5.Georgios Toussase parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.6.Luigi de Magistrise parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.7.Tagasimakstav abi ja finantskorraldus ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.8.Finantsjuhtimine selliste liikmesiikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse (ERF ja ESF) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.9.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisajaga * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.10.Otsuse 2007/659/EÜ muutmine seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.11.Euroopa Keskpanga 2010. aasta aruanne (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.12.Kooli poolelijätmise vähendamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.13.Arengukoostöö rahastamisvahend – banaanisektori kaasnevad meemed ***III (hääletus)
  6.14.Rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega ***III (hääletus)
  6.15.Rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas ***III (hääletus)
  6.16.Arengukoostöö rahastamisvahend ***III (hääletus)
  6.17.Kaupade autovedu käsitlevad statistilised aruanded ***I (hääletus)
  6.18.Kaliningradi oblast ja teatavad Poola haldusüksused ***I (hääletus)
  6.19.Ühinemisleping: leping Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta *** (hääletus)
  6.20.Horvaatia taotlus Euroopa Liiduga ühinemiseks (hääletus)
  6.21.Kodukorra muutmine seoses Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendiga (hääletus)
  6.22.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  6.23.Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  6.24.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (hääletus)
  6.25.Ühtse turu foorum (hääletus)
  6.26.ELi üldine reaktsioon HIV/AIDSi probleemile (hääletus)
  6.27.ELi–Ukraina assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised (hääletus)
  6.28.Tolli ajakohastamine (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 10.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1754 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletustulemused (211 kb) Nimelise hääletuse tulemused (866 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (452 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1730 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika